TIKVINO ULJE

Hladno presovano tikvino ulje

Jedno od specijalnih jestivih nerafinisanih ulja koje se proizvodi isključivo mehaničkim postupkom i koje se može uvrstiti u grupu funkcionalnih prehrambenih proizvoda je ulje semena tikve.

Tikva je zbirni naziv za različite biljne vrste koje pripadaju familiji Cucurbitaceae (vrežaste biljne vrste). Za tikve se koriste različiti narodni nazivi kao što su: bundeva, dulek, ludaja, misirača, buča, ajduk, šućurci itd. U pojedinim krajevima ista vrsta, varijetet, ili forma različito se naziva ili se za različite vrste, varijetete i forme koristi isti termin. U tabeli su navedeni naučni (latinski) i preporučeni narodni nazivi onih tikava koje se gaje na našim prostorima.

Naučni naziv

Preporučeni narodni naziv

Cucurbita pepo L.

Obična tikva

Cucurbita maxima

Bundeva

Cucurbita moschata

Muskatna tikva

Cucurbita ficifolia

Smokvolisna tikva

Cucurbita mixta

Zimska tikva

Lagenaria siceraria

Vrg

Obična tikva je najrasprotranjenija, a odlikuje se brojnim varijetetima i formama, među kojima su najpoznatiji: uljana tikva, tikvica za jelo, cukini, patison, ukrasne tikve, krivošije, pravođije i dr.

Uljana tikva je forma obične tikve (Cucurbita pepo L.) gajena za zrno (Cucurbitae semen) koje je bogato uljem (Oleaum cucurbitae). U zavisnosti od morfologije zrna razlikuju se uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva golica.

Vrste roda Cucurbita, pa i obična tikva, kojoj uljana tikva pripada, vode poreklo iz Centralne i Južne Amerike. U Stari svet su dospele prilikom Kolumbovog otkrića Amerike. Međutim, uljana tikva golica, u vidu prirodne mutacije, prvi put se pojavila na prostorima današnje Austrije, u Štajerskoj, 80-tih godina XIX veka, po čemu može da se zaključi da obična tikva vodi poreklo iz Amerike, ali je njena posebna forma, uljana tikva golica – “evropski pronalazak”.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu stvorene su dve sorte uljane tikve. To su uljana tikva sa ljuskom „Olivija“ i uljana tikva golica „Olinka“. Oba tipa semena uljane tikve se konzumira kao poslastica ili služe kao sirovina za dobijanje ulja. Tikvino ulje (pogrešno nazvano bundevino ulje ili ulje bundevskih koštica) dobija se presovanjem pužnim (hladno presovano ulje) ili hidrauličnim presama (devičansko ulje).

Hladno presovano tikvino ulje se proizvodi direktnim presovanjem sirovog – osušenog semena, najčešće tikve golice, kontinualnim pužnim presama. Pri proizvodnji hladno presovanih ulja, temperatura ulja koje napušta presu je izuzetno bitna i ne bi smela da bude viša od 50 ̊ C. Upravo ovakav način dobijanja ulja omogućava da izdvojeno ulje bude znatno bogatije bio aktivnim komponentama kao što su: vitamini, provitamini, steroli, fosfolipidi, skvalen i dr. koji su zajedno sa pojedinim masnim kiselinama osnovni činioci nutritivne vrednosti tikvinog ulja.

Ulje semena tikve pripada grupi ulja visoke biološke vrednosti zbog povoljnog sastava masnih kiselina i raznih minornih komponenti koji pokazuju određene pozitivne efekte u ljudskom organizmu delujući: antiflamatorno (protivzapaljenski), diuretski (za izazivanje mokrenja), antimikrobno (protiv bakterija), blokirajući slobodne radikale i sl.

Tokoferoli i tokotrienoli su veoma važni sastojci ulja semena tikve. Ukupni tokoferoli u ulju semena tikve sorte Olinka nađeni su u količini od 650 mg/kg a kod sorte Olivija oko 300mg/kg. Sastav tokoferola u ulju semena tikve je prilično stalan, pri čemu je najzastupljeniji gama tokoferol u količini od oko 90%. Zbog specifičnog sastava tokoferola tikvino ulje poseduje veoma dobru održivost.

U tabeli je dat pregled pretpostavljenih mehanizama delovanja raznih komponenata uljane tikve na ljudski organizam.

Komponenta

Delovanje i mehanizam delovanja

Delta-7 steroli

Antiflamatorno

Diuretsko

Inhibiranje vezivanja dihidro-testosterona (DHT) na ćelijske receptore

Smanjivanje količine DHT u tkivu prostate

Normalizacija parametara funkcionisanja prostate

Selen

Antiinflamatorno

Nedefinisane komponente

Antimikrobno

Linolna kiselina

Prekursor je prostaglandina E2 i F2α koji su uključeni u regulaciju detrusorsphicter interakcije

Tokoferoli(α, β i γ)

Alfa tokoferol je biološki antioksidant

Beta i gama tokoferol jačaju vezivna tkiva i mišiće

Karotenoidi

Vezuju kiseonične slobodne radikale

Magnezium

Poboljšava neuromuscularne funkcije

Fosfor

Smanjuje rizik od formiranja kamena u bešiki

Ulje tikvinog semena ima sledeća blagotvorna dejstva:

  • delta-7steroli i selen smanjuju simptome beningnog povećanja prostate (beningna hiperplazija prostate – BHP) kao što su bolovi pri mokrenju, učestalost noćnog mokrenja, količina zaostale mokraće;

  • nezasićene masne kiseline snižavaju povećani nivo holesterola, usporavaju procese zakrečenja krvnih sudova, odnosno povoljno deluju na održavanje normalnog stanja cirkulacije u mozgu;

  • antioksidansi (Vitamin E i A, selen) usporavaju proces starenja ljudskog organizma

hladno presovano tikvino ulje
Tagged with →  
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*